1. ledna 2013

MapLes - aplikace pro iOs

Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o. představuje jednoduchou aplikaci MapLes pro Váš iPad. Stačí ji jen pustit a prohlížet lesnické mapy s údaji lesní hospodářské knihy. Maples dokáže zobrazit lesnické mapy (porostní, těžební, typologické, ...). Umí propojit údaje hospodářské knihy a určí polohu uživatele pomocí GPS. Jednoduchá, logická a přehledná obsluha. Okamžité a komplexní informace o vlastnickém LHC či LHO. Vše v jednom - textová část, hospodářská kniha, lesnické mapy. Dokonalá orientace v každém porostu.

Kontakty:

Ing. Ivo Chobola
tel: 603 734 026, e-mail: chobola@lesprojekthk.cz

Ing. Jindřich Lukavský
tel: 605 535 340, e-mail: lukavsky@lesprojekthk.cz

MapLes je k volnému stažení z iStore.